پرشین طرح یعنی کیفیت!

پنل ها انتقال به سرور پرشین طرح 200,000 ریال چت رومپلن 1 450,000 ریال چت رومپلن 2
فضا 1000 مگابایت 1000 مگابایت 1000 مگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود
امکانات مشاهده مشاهده مشاهده
کشور میزبان USA Flag IRAN Flag USA Flag IRAN Flag USA Flag IRAN Flag
تعداد دامنه های پارک 1 2 4
سرور های چندگانه بله بله بله
آی پی معتدد بله بله بله
بک آپ هر 12 ساعت هر 12 ساعت هر 12 ساعت
پشتیبانی فنی بله بله بله
سئوی اختصاصی خیر خیر بله
تهیه ی دامنه ی com. برای شما none none بله
هاست چهل نفره برای ماه اول بله بله بله
درخواست انتقال خرید پلن یک خرید پلن دو(طلایی)با امکانات جدید